Algemene voorwaarden

Door uw inschrijving gaat u akkoord met onderstaande algemene voorwaarden:
Inschrijving
U schrijft zich in via het formulier op de website. Inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Wanneer plaatsing bij een gewenste lestijd/locatie niet meer mogelijk is, krijgt u daarvan bericht.
U houdt zich aan de geldende tarieven en betalingstermijnen.
Opzegtermijn
De inschrijving geldt voor onbeperkte tijd. De opzegtermijn is 1 maand.
Opzegging kan alleen via de mail vóór het eind van een maand. Daarna is er nog 1 maand betalingsverplichting, het evt. resterende al betaalde lesgeld wordt gerestitueerd.
Vakanties en feestdagen
De trainingen worden wekelijks gegeven, m.u.v. schoolvakanties en feestdagen. U kunt de desbetreffende data vinden in het vakantierooster. In juli en augustus is er een zomerstop en wordt er bij voldoende belangstelling een aparte zomercursus in Utrecht gegeven.
Bij ziekte of afwezigheid graag even laten weten via info@cascadura.nl
Lesuitval
Mochten, door omstandigheden en dus overmacht, lessen uitvallen dan wordt u daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld en is er gelegenheid om de les op een andere dag of locatie in te halen.
Kledingvoorschriften
Klik hier voor de kledingvoorschriften.
Aansprakelijkheid
Casca Dura Capoeira Company stelt zich niet aansprakelijk voor blessures, schade, diefstal of verlies van goederen. Aangeraden wordt om kostbare eigendommen niet in de kleedkamer achter te laten.
Beeldmateriaal
Casca Dura Capoeira Company gaat er vanuit dat foto’s en films van leerlingen die gemaakt zijn door docenten en andere mensen in opdracht van ons, tijdens een training/optreden/demonstratie, gebruikt mogen worden voor de website, social media als Facebook en andere uitingen van Casca Dura Capoeira Company. Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met het gebruik van beeldmateriaal. Het wordt voornamelijk gebruikt voor de besloten Facebook groep van Casca Dura, waar alleen leerlingen en hun ouders toegang toe hebben en wat niet openbaar gedeeld kan worden. Een enkele keer wordt er beeldmateriaal openbaar gebruikt, of voor een poster of flyer, en dan alleen als de leerling er goed op staat en de foto een toegevoegde waarde heeft.
Ouders/verzorgers en leerlingen die bezwaar hebben tegen het gebruik van beeldmateriaal gemaakt door Casca Dura Capoeira Company kunnen dat per e-mail doorgeven.
Tijdens workshops, optredens en demonstraties worden er ook foto’s en films gemaakt door medeleerlingen en/of hun ouders/verzorgers. Het is voor ons onmogelijk om te controleren of leerlingen die niet gefotografeerd willen worden niet op deze foto’s en films staan. Leerlingen waarbij er ook hiertegen een bezwaar bestaat kunnen om die reden helaas niet meedoen aan workshops, optredens en demonstraties. De aanwezigen bij workshops, optredens en demonstraties wordt met klem verzocht het beeldmateriaal alleen in huislijke kring te vertonen en te gebruiken. Wij vertrouwen erop dat ouders zelf verantwoordelijk omgaan met het beeldmateriaal en respecteren dat niet iedereen op social media wil verschijnen.
Kijken tijdens de lessen
Om te voorkomen dat de leerlingen teveel worden afgeleid, is het niet toegestaan de lessen bij te wonen, m.u.v. een proefles. Wat wel is toegestaan is om tijdens de warming up en de laatste 10 minuten van een training te kijken.
We organiseren regelmatig activiteiten waarbij de leerlingen een demonstratie geven, waardoor u ook de vorderingen van uw kind kunt zien. En natuurlijk ons jaarlijkse evenement/Batizado, waarbij de leerlingen tijdens een graduatieshow hun 1e of volgende graduatie kunnen ontvangen.
Gedragsregels voor leerlingen
Kom op tijd bij de training; 10 minuten voor aanvang.
Houd je zoveel mogelijk aan dezelfde trainingsdag(en).
Toon respect voor je leraar en medeleerlingen (en hun niveau).
Wees altijd sportief zelfs als anderen dat niet zijn.
Je beschikt over een goede lichamelijke hygiëne zoals korte en schone nagels, frisse adem etc.
Zet je mobiele telefoon uit tijdens de training. Er zijn uitzonderingen, bespreek dit met de docent.
Het is ten strengste verboden te roken in het gebouw.
Het gebruik van doping en stimulerende middelen is verboden.
Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en kan aanleiding zijn voor sancties.
Je bent verplicht (acuut opgelopen) gezondheidsrisico’s te melden aan de docent (indien van toepassing).
De technieken die je worden aangeleerd mogen alleen worden gebruikt ter verdediging van jezelf of anderen. Je mag nooit je vechttechnieken gebruiken tegen iemand die zich niet kan verdedigen.