Preventie grensoverschrijdend gedrag Casca Dura Academy

  • Wij werken met het ‘4 ogen principe’ bij iedere training.
  • We houden regelmatig bijeenkomsten van trainers, coaches en vrijwilligers om ervaringen en twijfels te bespreken.
  • Tijdens die bijeenkomsten bespreken en oefenen we ook manieren om sporters te begeleiden zonder onnodig lichamelijk contact, bijv. verschillende technieken van het ‘vangen’ bij acrobatische bewegingen.
  • Bij full contact trainingen kiezen sporters zelf met wie ze samen trainen, meestal is dit een vast trainingsmaatje.
  • We geven sporters de kans om oefeningen die ze niet prettig vinden om in tweetallen uit te voeren, te vervangen door andere oefeningen.
  • We hechten grote waarde aan een goede sfeer binnen de trainingsgroepen, waar sporters zich veilig en gezien voelen.